A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Kołaczyce

Kołaczyce
brak 1.36% 1.99% 2.62% 3.24% 3.87% 4.50% 5.13% 5.76% 6.38% 7.01%
danych 1.98% 2.61% 3.23% 3.86% 4.49% 5.12% 5.75% 6.37% 7.00% 7.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 677
Liczba ważnych kart:1 677
Frekwencja wyborcza:23.48%
Liczba głosów ważnych:1 606
% głosów ważnych:95.77%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 3.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 21 42.86 1.31
WARDA Helena 2 4.08 0.12
KONIECZNY Janusz Kazimierz 16 32.65 1.00
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 2 4.08 0.12
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 2 4.08 0.12
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0 0.00 0.00
TOFIL Bronisław Tadeusz 3 6.12 0.19
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 3 6.12 0.19