A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Tarnowiec

Tarnowiec
brak 1.36% 1.99% 2.62% 3.24% 3.87% 4.50% 5.13% 5.76% 6.38% 7.01%
danych 1.98% 2.61% 3.23% 3.86% 4.49% 5.12% 5.75% 6.37% 7.00% 7.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 465
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 804
Liczba ważnych kart:1 803
Frekwencja wyborcza:24.17%
Liczba głosów ważnych:1 715
% głosów ważnych:95.12%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 4.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 25 29.41 1.46
WARDA Helena 2 2.35 0.12
KONIECZNY Janusz Kazimierz 41 48.24 2.39
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 2 2.35 0.12
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 3 3.53 0.17
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 3 3.53 0.17
TOFIL Bronisław Tadeusz 1 1.18 0.06
KOZDĘBA Daniel Witold 2 2.35 0.12
JEDNACZ Przemysław 1 1.18 0.06
KOWALSKA Anna Helena 5 5.88 0.29