A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Nowy Żmigród

Nowy Żmigród
brak 1.36% 1.99% 2.62% 3.24% 3.87% 4.50% 5.13% 5.76% 6.38% 7.01%
danych 1.98% 2.61% 3.23% 3.86% 4.49% 5.12% 5.75% 6.37% 7.00% 7.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 567
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 884
Liczba ważnych kart:1 884
Frekwencja wyborcza:24.90%
Liczba głosów ważnych:1 823
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 1.59%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 14 48.28 0.77
WARDA Helena 1 3.45 0.05
KONIECZNY Janusz Kazimierz 6 20.69 0.33
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 2 6.90 0.11
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0 0.00 0.00
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 3 10.34 0.16
TOFIL Bronisław Tadeusz 0 0.00 0.00
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 3 10.34 0.16