A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne
brak 1.30% 1.55% 1.79% 2.04% 2.28% 2.53% 2.77% 3.02% 3.26% 3.51%
danych 1.54% 1.78% 2.03% 2.27% 2.52% 2.76% 3.01% 3.25% 3.50% 3.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 576
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 662
Liczba ważnych kart:1 662
Frekwencja wyborcza:25.27%
Liczba głosów ważnych:1 613
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 14 66.67 0.87
WARDA Helena 3 14.29 0.19
KONIECZNY Janusz Kazimierz 1 4.76 0.06
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0 0.00 0.00
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 1 4.76 0.06
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0 0.00 0.00
TOFIL Bronisław Tadeusz 1 4.76 0.06
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 1 4.76 0.06