A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat leżajski 

leżajski
brak 1.30% 1.55% 1.79% 2.04% 2.28% 2.53% 2.77% 3.02% 3.26% 3.51%
danych 1.54% 1.78% 2.03% 2.27% 2.52% 2.76% 3.01% 3.25% 3.50% 3.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:325
% 2.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  120  3.75
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  21  1.30
Kuryłówka 4 636  947  947  901  32  3.55
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  77  2.17
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  75  1.64
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  325  2.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 214 65.85 1.55
WARDA Helena 21 6.46 0.15
KONIECZNY Janusz Kazimierz 18 5.54 0.13
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 17 5.23 0.12
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 7 2.15 0.05
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 9 2.77 0.07
TOFIL Bronisław Tadeusz 12 3.69 0.09
KOZDĘBA Daniel Witold 3 0.92 0.02
JEDNACZ Przemysław 3 0.92 0.02
KOWALSKA Anna Helena 21 6.46 0.15