A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Leżajsk

Leżajsk
brak 1.30% 1.55% 1.79% 2.04% 2.28% 2.53% 2.77% 3.02% 3.26% 3.51%
danych 1.54% 1.78% 2.03% 2.27% 2.52% 2.76% 3.01% 3.25% 3.50% 3.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 830
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 666
Liczba ważnych kart:3 666
Frekwencja wyborcza:23.16%
Liczba głosów ważnych:3 549
% głosów ważnych:96.81%
Liczba głosów na listy komitetu:77
% 2.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 45 58.44 1.27
WARDA Helena 3 3.90 0.08
KONIECZNY Janusz Kazimierz 7 9.09 0.20
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 10 12.99 0.28
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 4 5.19 0.11
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 3 3.90 0.08
TOFIL Bronisław Tadeusz 1 1.30 0.03
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 1 1.30 0.03
KOWALSKA Anna Helena 3 3.90 0.08