A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Nowa Sarzyna

Nowa Sarzyna
brak 1.30% 1.55% 1.79% 2.04% 2.28% 2.53% 2.77% 3.02% 3.26% 3.51%
danych 1.54% 1.78% 2.03% 2.27% 2.52% 2.76% 3.01% 3.25% 3.50% 3.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:17 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 686
Liczba ważnych kart:4 686
Frekwencja wyborcza:27.36%
Liczba głosów ważnych:4 568
% głosów ważnych:97.48%
Liczba głosów na listy komitetu:75
% 1.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 58 77.33 1.27
WARDA Helena 4 5.33 0.09
KONIECZNY Janusz Kazimierz 2 2.67 0.04
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1 1.33 0.02
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0 0.00 0.00
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 2 2.67 0.04
TOFIL Bronisław Tadeusz 2 2.67 0.04
KOZDĘBA Daniel Witold 1 1.33 0.02
JEDNACZ Przemysław 1 1.33 0.02
KOWALSKA Anna Helena 4 5.33 0.09