A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Cieszanów

Cieszanów
brak 0.61% 0.75% 0.90% 1.04% 1.19% 1.33% 1.47% 1.62% 1.76% 1.91%
danych 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90% 2.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 138
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 334
Liczba ważnych kart:1 334
Frekwencja wyborcza:21.73%
Liczba głosów ważnych:1 289
% głosów ważnych:96.63%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 0.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 5 55.56 0.39
STEFANOWICZ Witold 0 0.00 0.00
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 1 11.11 0.08
PAKOSZ Maria 3 33.33 0.23
TOŚ Klaudia Małgorzata 0 0.00 0.00
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0 0.00 0.00
FURTAK Katarzyna Sabina 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0 0.00 0.00