A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 0.61% 0.75% 0.90% 1.04% 1.19% 1.33% 1.47% 1.62% 1.76% 1.91%
danych 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90% 2.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:107
% 1.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  14  0.61
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  0.70
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  1.15
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  26  2.05
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  19  1.66
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  10  0.86
Stary Dzików 3 668  661  661  641  1.40
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  11  1.61
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  107  1.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 40 37.38 0.43
STEFANOWICZ Witold 6 5.61 0.06
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 14 13.08 0.15
PAKOSZ Maria 13 12.15 0.14
TOŚ Klaudia Małgorzata 6 5.61 0.06
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 2 1.87 0.02
FURTAK Katarzyna Sabina 1 0.93 0.01
KOZŁOWSKA Aleksandra 13 12.15 0.14
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 12 11.21 0.13