A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Lubaczów

Lubaczów
brak 0.61% 0.75% 0.90% 1.04% 1.19% 1.33% 1.47% 1.62% 1.76% 1.91%
danych 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90% 2.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 405
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 342
Liczba ważnych kart:1 342
Frekwencja wyborcza:18.12%
Liczba głosów ważnych:1 266
% głosów ważnych:94.34%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 2.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 8 30.77 0.63
STEFANOWICZ Witold 2 7.69 0.16
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 1 3.85 0.08
PAKOSZ Maria 2 7.69 0.16
TOŚ Klaudia Małgorzata 0 0.00 0.00
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0 0.00 0.00
FURTAK Katarzyna Sabina 1 3.85 0.08
KOZŁOWSKA Aleksandra 5 19.23 0.39
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 7 26.92 0.55