A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Lubaczów

Lubaczów
brak 0.61% 0.75% 0.90% 1.04% 1.19% 1.33% 1.47% 1.62% 1.76% 1.91%
danych 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90% 2.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 402
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 366
Liczba ważnych kart:2 366
Frekwencja wyborcza:22.75%
Liczba głosów ważnych:2 294
% głosów ważnych:96.96%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 0.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 7 50.00 0.31
STEFANOWICZ Witold 1 7.14 0.04
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 0 0.00 0.00
PAKOSZ Maria 4 28.57 0.17
TOŚ Klaudia Małgorzata 1 7.14 0.04
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0 0.00 0.00
FURTAK Katarzyna Sabina 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 1 7.14 0.04