A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 180901 Numer obwodu głosowania 5
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu
Województwo PODKARPACKIE Powiat lubaczowski Gmina Lubaczów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Miejski Dom Kultury 37-600 Lubaczów ul. Konopnickiej 2
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1786
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1786
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1260
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 898
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 362
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 362
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 362
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 362
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 352
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:29
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 26
2. KUROWSKA Maria Stanisława 1
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 0
4. SIEMBIDA Wiesław 0
5. DZIUBIŃSKI Jan 1
6. STRZĘPEK Renata 0
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 1
9. KULIG Irena Dorota 0
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem29
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 1
2. STEFANOWICZ Witold 0
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 0
4. PAKOSZ Maria 1
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 0
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 0
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 13
2. WARDA Helena 0
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 3
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 11
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 0
8. KOZDĘBA Daniel Witold 2
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 4
Razem34
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:127
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 95
2. ZAJĄC Alicja Maria 11
3. OŻÓG Stanisław 1
4. PIOTROWICZ Stanisław 6
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 3
6. HRYNKIEWICZ Józefa 0
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 2
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 5
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 2
10. BŁĄDEK Lidia 2
Razem127
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 5
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 2
5. SKALSKA Justyna 1
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 0
8. BAR Wacław Daniel 0
10. SMUCZ Robert Dariusz 0
Razem9
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 3
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 3
3. KLOC Tomasz 1
4. BIALIK Anna Elżbieta 0
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 0
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 0
7. OCHAB Paweł 0
8. SKOWRON Andrzej Jan 0
9. GUZIK Paulina Anna 1
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem8
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:37
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 16
2. MAŁEK Damian Maciej 3
3. JADACH Janusz 1
4. KIDA Grzegorz Aleksander 4
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 0
6. WALICKI Lech Karol 1
7. MRYCZKO Artur Paweł 0
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 0
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 0
10. KORWIN-MIKKE Anna 12
Razem37
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:68
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 42
2. SKOWROŃSKA Krystyna 11
3. TOMAŃSKI Piotr 0
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 1
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 8
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 1
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 1
8. KMIECIK Adam Jan 1
9. CISZEK Roman Piotr 0
10. PLUTA Mirosław Stanisław 3
Razem68
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 25
2. KASPRZAK Mieczysław 8
3. WOSIK Alicja Barbara 1
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 2
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 1
7. BIAŁEK Ewa Maria 0
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 0
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 1
10. OWSIANY Marek 0
Razem38