A  A+ A+

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 17.79% 18.33% 18.86% 19.40% 19.93% 20.47% 21.01% 21.54% 22.08% 22.61%
danych 18.32% 18.85% 19.39% 19.92% 20.46% 21.00% 21.53% 22.07% 22.60% 23.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  162  1.75
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  550  5.94
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  628  6.78
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 271  13.72
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  188  2.03
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 495  16.13
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 556  38.38
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 305  14.08
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  111  1.20
  Komitety razem 9 266  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  22.75  2 294  96.96
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  21.73  1 289  96.63
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  19.47  782  95.83
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  18.12  1 266  94.34
Narol 6 755  1 202  1 202  17.79  1 147  95.42
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  23.15  1 165  94.33
Stary Dzików 3 668  661  661  18.02  641  96.97
Wielkie Oczy 3 109  700  700  22.52  682  97.43
Powiat ogółem 47 003  9 656  9 656  20.54  9 266  95.96