A  A+ A+

Miasto Cieszanów

Cieszanów
brak 17.79% 18.33% 18.86% 19.40% 19.93% 20.47% 21.01% 21.54% 22.08% 22.61%
danych 18.32% 18.85% 19.39% 19.92% 20.46% 21.00% 21.53% 22.07% 22.60% 23.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 138
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 334
Liczba ważnych kart:1 334
Frekwencja wyborcza:21.73%
Liczba głosów ważnych:1 289
% głosów ważnych:96.63%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  127  9.85
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  0.78
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  77  5.97
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  486  37.70
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  24  1.86
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  19  1.47
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  71  5.51
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  112  8.69
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  363  28.16
  Komitety razem 1 289  100