A  A+ A+

Miasto Oleszyce

Oleszyce
brak 17.79% 18.33% 18.86% 19.40% 19.93% 20.47% 21.01% 21.54% 22.08% 22.61%
danych 18.32% 18.85% 19.39% 19.92% 20.46% 21.00% 21.53% 22.07% 22.60% 23.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 335
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 235
Liczba ważnych kart:1 235
Frekwencja wyborcza:23.15%
Liczba głosów ważnych:1 165
% głosów ważnych:94.33%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  206  17.68
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  0.86
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  83  7.12
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  438  37.60
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  16  1.37
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  22  1.89
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  64  5.49
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  139  11.93
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  187  16.05
  Komitety razem 1 165  100