A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Oleszyce

Oleszyce
brak 0.61% 0.75% 0.90% 1.04% 1.19% 1.33% 1.47% 1.62% 1.76% 1.91%
danych 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90% 2.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 335
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 235
Liczba ważnych kart:1 235
Frekwencja wyborcza:23.15%
Liczba głosów ważnych:1 165
% głosów ważnych:94.33%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 0.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 2 20.00 0.17
STEFANOWICZ Witold 1 10.00 0.09
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 4 40.00 0.34
PAKOSZ Maria 2 20.00 0.17
TOŚ Klaudia Małgorzata 0 0.00 0.00
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0 0.00 0.00
FURTAK Katarzyna Sabina 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKA Aleksandra 1 10.00 0.09
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0 0.00 0.00