A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 180901 Numer obwodu głosowania 2
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu
Województwo PODKARPACKIE Powiat lubaczowski Gmina Lubaczów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 1 37-600 Lubaczów ul. Konopnickiej 5
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1588
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1588
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1130
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 698
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 432
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 432
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 432
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 432
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 418
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 26
2. KUROWSKA Maria Stanisława 2
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 4
4. SIEMBIDA Wiesław 0
5. DZIUBIŃSKI Jan 0
6. STRZĘPEK Renata 0
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 0
9. KULIG Irena Dorota 0
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem32
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 0
2. STEFANOWICZ Witold 0
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 0
4. PAKOSZ Maria 0
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 0
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 0
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0
Razem0
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:41
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 13
2. WARDA Helena 1
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 0
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 23
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 0
8. KOZDĘBA Daniel Witold 0
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 4
Razem41
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:144
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 101
2. ZAJĄC Alicja Maria 18
3. OŻÓG Stanisław 12
4. PIOTROWICZ Stanisław 4
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 2
6. HRYNKIEWICZ Józefa 0
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 0
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 6
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 1
10. BŁĄDEK Lidia 0
Razem144
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 3
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 0
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 0
8. BAR Wacław Daniel 0
10. SMUCZ Robert Dariusz 0
Razem3
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 7
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 1
3. KLOC Tomasz 0
4. BIALIK Anna Elżbieta 2
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 3
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 0
7. OCHAB Paweł 1
8. SKOWRON Andrzej Jan 0
9. GUZIK Paulina Anna 0
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem14
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 18
2. MAŁEK Damian Maciej 0
3. JADACH Janusz 2
4. KIDA Grzegorz Aleksander 1
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 0
6. WALICKI Lech Karol 2
7. MRYCZKO Artur Paweł 1
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 0
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 0
10. KORWIN-MIKKE Anna 8
Razem32
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:112
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 68
2. SKOWROŃSKA Krystyna 10
3. TOMAŃSKI Piotr 5
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 1
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 24
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 0
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 1
8. KMIECIK Adam Jan 0
9. CISZEK Roman Piotr 2
10. PLUTA Mirosław Stanisław 1
Razem112
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:40
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 28
2. KASPRZAK Mieczysław 8
3. WOSIK Alicja Barbara 2
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 0
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 1
7. BIAŁEK Ewa Maria 0
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 1
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 0
Razem40