A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Czarna

Czarna
brak 1.23% 1.53% 1.84% 2.14% 2.44% 2.75% 3.05% 3.35% 3.65% 3.96%
danych 1.52% 1.83% 2.13% 2.43% 2.74% 3.04% 3.34% 3.64% 3.95% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 987
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 233
Liczba ważnych kart:2 232
Frekwencja wyborcza:24.85%
Liczba głosów ważnych:2 175
% głosów ważnych:97.45%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 1.89%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 30 73.17 1.38
WARDA Helena 2 4.88 0.09
KONIECZNY Janusz Kazimierz 1 2.44 0.05
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1 2.44 0.05
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0 0.00 0.00
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 2 4.88 0.09
TOFIL Bronisław Tadeusz 1 2.44 0.05
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 4 9.76 0.18