A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 1.23% 1.53% 1.84% 2.14% 2.44% 2.75% 3.05% 3.35% 3.65% 3.96%
danych 1.52% 1.83% 2.13% 2.43% 2.74% 3.04% 3.34% 3.64% 3.95% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:405
% 2.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  167  4.26
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  40  3.04
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  41  1.89
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  74  1.68
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  12  1.23
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  37  2.82
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  34  2.79
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  405  2.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 274 67.65 1.79
WARDA Helena 29 7.16 0.19
KONIECZNY Janusz Kazimierz 11 2.72 0.07
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 11 2.72 0.07
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 14 3.46 0.09
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 15 3.70 0.10
TOFIL Bronisław Tadeusz 6 1.48 0.04
KOZDĘBA Daniel Witold 3 0.74 0.02
JEDNACZ Przemysław 3 0.74 0.02
KOWALSKA Anna Helena 39 9.63 0.25