A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Łańcut

Łańcut
brak 1.23% 1.53% 1.84% 2.14% 2.44% 2.75% 3.05% 3.35% 3.65% 3.96%
danych 1.52% 1.83% 2.13% 2.43% 2.74% 3.04% 3.34% 3.64% 3.95% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 691
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 524
Liczba ważnych kart:4 521
Frekwencja wyborcza:27.10%
Liczba głosów ważnych:4 408
% głosów ważnych:97.50%
Liczba głosów na listy komitetu:74
% 1.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 50 67.57 1.13
WARDA Helena 6 8.11 0.14
KONIECZNY Janusz Kazimierz 2 2.70 0.05
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 3 4.05 0.07
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 1 1.35 0.02
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 2 2.70 0.05
TOFIL Bronisław Tadeusz 4 5.41 0.09
KOZDĘBA Daniel Witold 1 1.35 0.02
JEDNACZ Przemysław 1 1.35 0.02
KOWALSKA Anna Helena 4 5.41 0.09