A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Markowa

Markowa
brak 1.23% 1.53% 1.84% 2.14% 2.44% 2.75% 3.05% 3.35% 3.65% 3.96%
danych 1.52% 1.83% 2.13% 2.43% 2.74% 3.04% 3.34% 3.64% 3.95% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 258
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 005
Liczba ważnych kart:1 005
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:976
% głosów ważnych:97.11%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 9 75.00 0.92
WARDA Helena 1 8.33 0.10
KONIECZNY Janusz Kazimierz 1 8.33 0.10
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0 0.00 0.00
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0 0.00 0.00
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0 0.00 0.00
TOFIL Bronisław Tadeusz 0 0.00 0.00
KOZDĘBA Daniel Witold 1 8.33 0.10
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 0 0.00 0.00