A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Żołynia

Żołynia
brak 1.23% 1.53% 1.84% 2.14% 2.44% 2.75% 3.05% 3.35% 3.65% 3.96%
danych 1.52% 1.83% 2.13% 2.43% 2.74% 3.04% 3.34% 3.64% 3.95% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 471
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 267
Liczba ważnych kart:1 265
Frekwencja wyborcza:23.16%
Liczba głosów ważnych:1 220
% głosów ważnych:96.44%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 2.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 21 61.76 1.72
WARDA Helena 2 5.88 0.16
KONIECZNY Janusz Kazimierz 0 0.00 0.00
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1 2.94 0.08
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 3 8.82 0.25
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 2 5.88 0.16
TOFIL Bronisław Tadeusz 1 2.94 0.08
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 4 11.76 0.33