A  A+ A+

Miasto Sędziszów Małopolski

Sędziszów Małopolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 176
Liczba ważnych kart:5 175
Frekwencja wyborcza:27.74%
Liczba głosów ważnych:5 052
% głosów ważnych:97.62%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne