A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Besko

Besko
brak 2.87% 3.64% 4.42% 5.19% 5.96% 6.74% 7.51% 8.28% 9.05% 9.83%
danych 3.63% 4.41% 5.18% 5.95% 6.73% 7.50% 8.27% 9.04% 9.82% 10.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 487
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:619
Liczba ważnych kart:619
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:588
% głosów ważnych:94.99%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 3.40%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 4 20.00 0.68
WARDA Helena 0 0.00 0.00
KONIECZNY Janusz Kazimierz 12 60.00 2.04
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0 0.00 0.00
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 1 5.00 0.17
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 1 5.00 0.17
TOFIL Bronisław Tadeusz 0 0.00 0.00
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 2 10.00 0.34