A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat sanocki 

sanocki
brak 2.87% 3.64% 4.42% 5.19% 5.96% 6.74% 7.51% 8.28% 9.05% 9.83%
danych 3.63% 4.41% 5.18% 5.95% 6.73% 7.50% 8.27% 9.04% 9.82% 10.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:890
% 5.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  427  5.58
Besko 3 487  619  619  588  20  3.40
Bukowsko 4 331  792  792  761  64  8.41
Komańcza 4 661  592  592  566  60  10.60
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  89  3.23
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  2.87
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  80  4.01
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  145  10.29
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  890  5.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 474 53.26 2.98
WARDA Helena 32 3.60 0.20
KONIECZNY Janusz Kazimierz 217 24.38 1.37
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 15 1.69 0.09
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 40 4.49 0.25
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 15 1.69 0.09
TOFIL Bronisław Tadeusz 9 1.01 0.06
KOZDĘBA Daniel Witold 4 0.45 0.03
JEDNACZ Przemysław 18 2.02 0.11
KOWALSKA Anna Helena 66 7.42 0.42