A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Zarszyn

Zarszyn
brak 2.87% 3.64% 4.42% 5.19% 5.96% 6.74% 7.51% 8.28% 9.05% 9.83%
danych 3.63% 4.41% 5.18% 5.95% 6.73% 7.50% 8.27% 9.04% 9.82% 10.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 495
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 467
Liczba ważnych kart:1 466
Frekwencja wyborcza:19.57%
Liczba głosów ważnych:1 409
% głosów ważnych:96.11%
Liczba głosów na listy komitetu:145
% 10.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 23 15.86 1.63
WARDA Helena 4 2.76 0.28
KONIECZNY Janusz Kazimierz 103 71.03 7.31
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1 0.69 0.07
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 2 1.38 0.14
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 3 2.07 0.21
TOFIL Bronisław Tadeusz 0 0.00 0.00
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 2 1.38 0.14
KOWALSKA Anna Helena 7 4.83 0.50