A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Bukowsko

Bukowsko
brak 2.87% 3.64% 4.42% 5.19% 5.96% 6.74% 7.51% 8.28% 9.05% 9.83%
danych 3.63% 4.41% 5.18% 5.95% 6.73% 7.50% 8.27% 9.04% 9.82% 10.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 331
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:792
Liczba ważnych kart:792
Frekwencja wyborcza:18.29%
Liczba głosów ważnych:761
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:64
% 8.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 35 54.69 4.60
WARDA Helena 1 1.56 0.13
KONIECZNY Janusz Kazimierz 22 34.38 2.89
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 2 3.13 0.26
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 3 4.69 0.39
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0 0.00 0.00
TOFIL Bronisław Tadeusz 0 0.00 0.00
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 1 1.56 0.13