A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Sanok

Sanok
brak 2.87% 3.64% 4.42% 5.19% 5.96% 6.74% 7.51% 8.28% 9.05% 9.83%
danych 3.63% 4.41% 5.18% 5.95% 6.73% 7.50% 8.27% 9.04% 9.82% 10.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 844
Liczba ważnych kart:2 844
Frekwencja wyborcza:20.25%
Liczba głosów ważnych:2 753
% głosów ważnych:96.80%
Liczba głosów na listy komitetu:89
% 3.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 50 56.18 1.82
WARDA Helena 2 2.25 0.07
KONIECZNY Janusz Kazimierz 22 24.72 0.80
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 2 2.25 0.07
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 3 3.37 0.11
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 1 1.12 0.04
TOFIL Bronisław Tadeusz 2 2.25 0.07
KOZDĘBA Daniel Witold 1 1.12 0.04
JEDNACZ Przemysław 3 3.37 0.11
KOWALSKA Anna Helena 3 3.37 0.11