A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Zagórz

Zagórz
brak 2.87% 3.64% 4.42% 5.19% 5.96% 6.74% 7.51% 8.28% 9.05% 9.83%
danych 3.63% 4.41% 5.18% 5.95% 6.73% 7.50% 8.27% 9.04% 9.82% 10.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 567
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 054
Liczba ważnych kart:2 054
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:1 993
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 4.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 41 51.25 2.06
WARDA Helena 8 10.00 0.40
KONIECZNY Janusz Kazimierz 13 16.25 0.65
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 2 2.50 0.10
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 2 2.50 0.10
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 5 6.25 0.25
TOFIL Bronisław Tadeusz 1 1.25 0.05
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 8 10.00 0.40