A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Baligród

Baligród
brak 4.38% 4.52% 4.65% 4.79% 4.93% 5.07% 5.20% 5.34% 5.48% 5.61%
danych 4.51% 4.64% 4.78% 4.92% 5.06% 5.19% 5.33% 5.47% 5.60% 5.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:569
Liczba ważnych kart:569
Frekwencja wyborcza:21.42%
Liczba głosów ważnych:549
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 4.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 15 55.56 2.73
WARDA Helena 0 0.00 0.00
KONIECZNY Janusz Kazimierz 5 18.52 0.91
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0 0.00 0.00
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0 0.00 0.00
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0 0.00 0.00
TOFIL Bronisław Tadeusz 0 0.00 0.00
KOZDĘBA Daniel Witold 1 3.70 0.18
JEDNACZ Przemysław 1 3.70 0.18
KOWALSKA Anna Helena 5 18.52 0.91