A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat leski 

leski
brak 4.38% 4.52% 4.65% 4.79% 4.93% 5.07% 5.20% 5.34% 5.48% 5.61%
danych 4.51% 4.64% 4.78% 4.92% 5.06% 5.19% 5.33% 5.47% 5.60% 5.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:262
% 5.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  27  4.92
Cisna 1 495  562  562  522  30  5.75
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  106  5.08
Olszanica 4 730  975  975  928  51  5.50
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  48  4.38
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  262  5.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 156 59.54 3.01
WARDA Helena 10 3.82 0.19
KONIECZNY Janusz Kazimierz 40 15.27 0.77
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 6 2.29 0.12
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 11 4.20 0.21
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 3 1.15 0.06
TOFIL Bronisław Tadeusz 2 0.76 0.04
KOZDĘBA Daniel Witold 13 4.96 0.25
JEDNACZ Przemysław 5 1.91 0.10
KOWALSKA Anna Helena 16 6.11 0.31