A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Olszanica

Olszanica
brak 4.38% 4.52% 4.65% 4.79% 4.93% 5.07% 5.20% 5.34% 5.48% 5.61%
danych 4.51% 4.64% 4.78% 4.92% 5.06% 5.19% 5.33% 5.47% 5.60% 5.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 730
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:975
Liczba ważnych kart:975
Frekwencja wyborcza:20.61%
Liczba głosów ważnych:928
% głosów ważnych:95.18%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 5.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 25 49.02 2.69
WARDA Helena 3 5.88 0.32
KONIECZNY Janusz Kazimierz 12 23.53 1.29
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 3 5.88 0.32
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0 0.00 0.00
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 1 1.96 0.11
TOFIL Bronisław Tadeusz 1 1.96 0.11
KOZDĘBA Daniel Witold 4 7.84 0.43
JEDNACZ Przemysław 1 1.96 0.11
KOWALSKA Anna Helena 1 1.96 0.11