A  A+ A+

Miasto Szczuczyn

Szczuczyn
brak 14.49% 14.91% 15.34% 15.76% 16.18% 16.61% 17.03% 17.45% 17.87% 18.30%
danych 14.90% 15.33% 15.75% 16.17% 16.60% 17.02% 17.44% 17.86% 18.29% 18.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 217
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:903
Liczba ważnych kart:903
Frekwencja wyborcza:17.31%
Liczba głosów ważnych:854
% głosów ważnych:94.57%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  21  2.46
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.35
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  0.00
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  1.17
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  35  4.10
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  280  32.79
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  13  1.52
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  10  1.17
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  36  4.22
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  99  11.59
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  347  40.63
  Komitety razem 854  100