A  A+ A+

Powiat grajewski 

grajewski
brak 14.49% 14.91% 15.34% 15.76% 16.18% 16.61% 17.03% 17.45% 17.87% 18.30%
danych 14.90% 15.33% 15.75% 16.17% 16.60% 17.02% 17.44% 17.86% 18.29% 18.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  120  1.80
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  257  3.86
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  12  0.18
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  365  5.48
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  948  14.23
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  80  1.20
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 071  31.09
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 473  37.12
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  29  0.44
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  130  1.95
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  177  2.66
  Komitety razem 6 662  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Grajewo 17 716  3 316  3 316  18.72  3 231  97.44
Grajewo 4 736  778  778  16.43  758  97.43
Radziłów 4 135  698  698  16.88  678  97.13
Rajgród 4 431  642  642  14.49  616  95.95
Szczuczyn 5 217  903  903  17.31  854  94.57
Wąsosz 3 102  564  564  18.18  525  93.09
Powiat ogółem 39 337  6 901  6 901  17.54  6 662  96.54