A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Krasnopol

Krasnopol
brak 0.61% 0.82% 1.03% 1.25% 1.46% 1.67% 1.88% 2.09% 2.31% 2.52%
danych 0.81% 1.02% 1.24% 1.45% 1.66% 1.87% 2.08% 2.30% 2.51% 2.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 177
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:433
Liczba ważnych kart:433
Frekwencja wyborcza:13.63%
Liczba głosów ważnych:424
% głosów ważnych:97.92%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 1 20.00 0.24
ANDRUSZKIEWICZ Adam 1 20.00 0.24
RYKACZEWSKI Dawid 1 20.00 0.24
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
BAŃKOWSKA Krystyna 0 0.00 0.00
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 0 0.00 0.00
SZURMIEJ Ilona Agata 1 20.00 0.24
TOMCZUK Ewa 0 0.00 0.00
SUPIŃSKA Emilia Anna 0 0.00 0.00
WYSOCKI Kamil Michał 1 20.00 0.24