A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Kotla

Kotla
brak 33.29% 33.86% 34.44% 35.01% 35.59% 36.16% 36.73% 37.31% 37.88% 38.46%
danych 33.85% 34.43% 35.00% 35.58% 36.15% 36.72% 37.30% 37.87% 38.45% 39.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:507
Liczba ważnych kart:507
Frekwencja wyborcza:15.03%
Liczba głosów ważnych:473
% głosów ważnych:93.29%
Liczba głosów na listy komitetu:164
% 34.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 73 44.51 15.43
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 45 27.44 9.51
ZALEWSKA Anna Elżbieta 24 14.63 5.07
KŁOSOWSKI Sławomir 7 4.27 1.48
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 2 1.22 0.42
MACHAŁEK Marzena Anna 3 1.83 0.63
GIBAS Teresa Jadwiga 1 0.61 0.21
TYNIEC Jacek 0 0.00 0.00
MARCINIAK Wojciech 9 5.49 1.90
CZOCHARA Katarzyna Beata 0 0.00 0.00