A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat głogowski 

głogowski
brak 33.29% 33.86% 34.44% 35.01% 35.59% 36.16% 36.73% 37.31% 37.88% 38.46%
danych 33.85% 34.43% 35.00% 35.58% 36.15% 36.72% 37.30% 37.87% 38.45% 39.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:5 448
% 35.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  4 415  34.83
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  388  39.03
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  236  33.29
Kotla 3 374  507  507  473  164  34.67
Pęcław 1 791  333  333  320  124  38.75
Żukowice 2 766  356  356  336  121  36.01
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  5 448  35.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 3 775 69.29 24.34
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 995 18.26 6.42
ZALEWSKA Anna Elżbieta 240 4.41 1.55
KŁOSOWSKI Sławomir 107 1.96 0.69
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 48 0.88 0.31
MACHAŁEK Marzena Anna 65 1.19 0.42
GIBAS Teresa Jadwiga 27 0.50 0.17
TYNIEC Jacek 30 0.55 0.19
MARCINIAK Wojciech 106 1.95 0.68
CZOCHARA Katarzyna Beata 55 1.01 0.35