A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Góra

Góra
brak 1.67% 1.77% 1.86% 1.96% 2.05% 2.15% 2.25% 2.34% 2.44% 2.53%
danych 1.76% 1.85% 1.95% 2.04% 2.14% 2.24% 2.33% 2.43% 2.52% 2.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 419
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 486
Liczba ważnych kart:2 486
Frekwencja wyborcza:15.14%
Liczba głosów ważnych:2 393
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 2.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 29 46.03 1.21
KUBICA Anna Maria 7 11.11 0.29
NOWAK Bogusław Jerzy 1 1.59 0.04
GÓRNIAK Judyta 4 6.35 0.17
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 1.59 0.04
NOWACKA Agata Łucja 7 11.11 0.29
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 3.17 0.08
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 3.17 0.08
TABISZ Jacek 4 6.35 0.17
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 6 9.52 0.25