A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat górowski 

górowski
brak 1.67% 1.77% 1.86% 1.96% 2.05% 2.15% 2.25% 2.34% 2.44% 2.53%
danych 1.76% 1.85% 1.95% 2.04% 2.14% 2.24% 2.33% 2.43% 2.52% 2.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 146
Liczba ważnych kart:4 146
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:3 975
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:93
% 2.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra 16 419  2 486  2 486  2 393  63  2.63
Jemielno 2 514  385  385  364  1.92
Niechlów 3 974  520  520  500  11  2.20
Wąsosz 5 906  755  755  718  12  1.67
Ogółem 28 813  4 146  4 146  3 975  93  2.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 45 48.39 1.13
KUBICA Anna Maria 12 12.90 0.30
NOWAK Bogusław Jerzy 5 5.38 0.13
GÓRNIAK Judyta 5 5.38 0.13
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 3.23 0.08
NOWACKA Agata Łucja 8 8.60 0.20
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 3 3.23 0.08
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 2.15 0.05
TABISZ Jacek 4 4.30 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 6 6.45 0.15