A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Góra

Góra
brak 1.00% 1.09% 1.18% 1.28% 1.37% 1.46% 1.55% 1.64% 1.74% 1.83%
danych 1.08% 1.17% 1.27% 1.36% 1.45% 1.54% 1.63% 1.73% 1.82% 1.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 419
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 486
Liczba ważnych kart:2 486
Frekwencja wyborcza:15.14%
Liczba głosów ważnych:2 393
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 1.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 9 37.50 0.38
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 2 8.33 0.08
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 4 16.67 0.17
BORODACZ Artur Piotr 2 8.33 0.08
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 4.17 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 4 16.67 0.17
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 4.17 0.04
HELCYK Justyna Magdalena 1 4.17 0.04