A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat górowski 

górowski
brak 1.00% 1.09% 1.18% 1.28% 1.37% 1.46% 1.55% 1.64% 1.74% 1.83%
danych 1.08% 1.17% 1.27% 1.36% 1.45% 1.54% 1.63% 1.73% 1.82% 1.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 146
Liczba ważnych kart:4 146
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:3 975
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:46
% 1.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra 16 419  2 486  2 486  2 393  24  1.00
Jemielno 2 514  385  385  364  1.92
Niechlów 3 974  520  520  500  1.40
Wąsosz 5 906  755  755  718  1.11
Ogółem 28 813  4 146  4 146  3 975  46  1.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 14 30.43 0.35
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 8.70 0.10
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 6.52 0.08
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 4 8.70 0.10
BORODACZ Artur Piotr 7 15.22 0.18
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 4.35 0.05
DROZDOWSKA Joanna Ewa 7 15.22 0.18
ROK Wiesław Robert 3 6.52 0.08
LUDKOWSKA Maria 1 2.17 0.03
HELCYK Justyna Magdalena 1 2.17 0.03