A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Niechlów

Niechlów
brak 25.55% 25.84% 26.12% 26.41% 26.69% 26.98% 27.26% 27.55% 27.83% 28.12%
danych 25.83% 26.11% 26.40% 26.68% 26.97% 27.25% 27.54% 27.82% 28.11% 28.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:520
Liczba ważnych kart:520
Frekwencja wyborcza:13.09%
Liczba głosów ważnych:500
% głosów ważnych:96.15%
Liczba głosów na listy komitetu:142
% 28.40%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 71 50.00 14.20
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 37 26.06 7.40
ZALEWSKA Anna Elżbieta 12 8.45 2.40
KŁOSOWSKI Sławomir 5 3.52 1.00
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 3 2.11 0.60
MACHAŁEK Marzena Anna 3 2.11 0.60
GIBAS Teresa Jadwiga 3 2.11 0.60
TYNIEC Jacek 4 2.82 0.80
MARCINIAK Wojciech 2 1.41 0.40
CZOCHARA Katarzyna Beata 2 1.41 0.40