A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat górowski 

górowski
brak 25.55% 25.84% 26.12% 26.41% 26.69% 26.98% 27.26% 27.55% 27.83% 28.12%
danych 25.83% 26.11% 26.40% 26.68% 26.97% 27.25% 27.54% 27.82% 28.11% 28.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 146
Liczba ważnych kart:4 146
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:3 975
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:1 079
% 27.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra 16 419  2 486  2 486  2 393  659  27.54
Jemielno 2 514  385  385  364  93  25.55
Niechlów 3 974  520  520  500  142  28.40
Wąsosz 5 906  755  755  718  185  25.77
Ogółem 28 813  4 146  4 146  3 975  1 079  27.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 578 53.57 14.54
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 258 23.91 6.49
ZALEWSKA Anna Elżbieta 93 8.62 2.34
KŁOSOWSKI Sławomir 39 3.61 0.98
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 21 1.95 0.53
MACHAŁEK Marzena Anna 18 1.67 0.45
GIBAS Teresa Jadwiga 15 1.39 0.38
TYNIEC Jacek 18 1.67 0.45
MARCINIAK Wojciech 16 1.48 0.40
CZOCHARA Katarzyna Beata 23 2.13 0.58