A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Lubin

Lubin
brak 1.44% 1.47% 1.50% 1.54% 1.57% 1.60% 1.63% 1.66% 1.70% 1.73%
danych 1.46% 1.49% 1.53% 1.56% 1.59% 1.62% 1.65% 1.69% 1.72% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 779
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 595
Liczba ważnych kart:14 592
Frekwencja wyborcza:24.41%
Liczba głosów ważnych:14 173
% głosów ważnych:97.13%
Liczba głosów na listy komitetu:249
% 1.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 87 34.94 0.61
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 40 16.06 0.28
GRENIUCH Tomasz Wiesław 4 1.61 0.03
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 14 5.62 0.10
BORODACZ Artur Piotr 29 11.65 0.20
ICKIEWICZ Anna Urszula 21 8.43 0.15
DROZDOWSKA Joanna Ewa 20 8.03 0.14
ROK Wiesław Robert 4 1.61 0.03
LUDKOWSKA Maria 8 3.21 0.06
HELCYK Justyna Magdalena 22 8.84 0.16