A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lubiński 

lubiński
brak 1.44% 1.47% 1.50% 1.54% 1.57% 1.60% 1.63% 1.66% 1.70% 1.73%
danych 1.46% 1.49% 1.53% 1.56% 1.59% 1.62% 1.65% 1.69% 1.72% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:328
% 1.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  249  1.76
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  38  1.68
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  19  1.66
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  22  1.44
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  328  1.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 110 33.54 0.58
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 58 17.68 0.30
GRENIUCH Tomasz Wiesław 5 1.52 0.03
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 16 4.88 0.08
BORODACZ Artur Piotr 37 11.28 0.19
ICKIEWICZ Anna Urszula 38 11.59 0.20
DROZDOWSKA Joanna Ewa 27 8.23 0.14
ROK Wiesław Robert 4 1.22 0.02
LUDKOWSKA Maria 10 3.05 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 23 7.01 0.12