A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Lubin

Lubin
brak 1.44% 1.47% 1.50% 1.54% 1.57% 1.60% 1.63% 1.66% 1.70% 1.73%
danych 1.46% 1.49% 1.53% 1.56% 1.59% 1.62% 1.65% 1.69% 1.72% 1.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 263
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 323
Liczba ważnych kart:2 323
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:2 259
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 1.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 9 23.68 0.40
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 7 18.42 0.31
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 2.63 0.04
BORODACZ Artur Piotr 6 15.79 0.27
ICKIEWICZ Anna Urszula 10 26.32 0.44
DROZDOWSKA Joanna Ewa 4 10.53 0.18
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 2.63 0.04