A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Bytów

Bytów
brak 2.44% 2.68% 2.91% 3.15% 3.38% 3.62% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56%
danych 2.67% 2.90% 3.14% 3.37% 3.61% 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 171
Liczba ważnych kart:4 171
Frekwencja wyborcza:21.72%
Liczba głosów ważnych:4 011
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:107
% 2.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 22 20.56 0.55
KĘPKA Teresa 27 25.23 0.67
PLOTZKE Kazimierz Julian 14 13.08 0.35
KURSKA Anna Maria 10 9.35 0.25
JAWORSKI Adam Marek 14 13.08 0.35
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 3 2.80 0.07
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 3 2.80 0.07
ZAWADA Andrzej Robert 7 6.54 0.17
KRÓL Maria Kazimiera 5 4.67 0.12
PILKIEWICZ Olena 2 1.87 0.05