A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat bytowski 

bytowski
brak 2.44% 2.68% 2.91% 3.15% 3.38% 3.62% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56%
danych 2.67% 2.90% 3.14% 3.37% 3.61% 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:344
% 3.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  19  4.35
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  107  2.67
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  25  3.52
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  21  4.61
Lipnica 4 120  942  942  915  39  4.26
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  56  2.44
Parchowo 2 700  648  648  626  30  4.79
Studzienice 2 804  527  527  513  21  4.09
Trzebielino 2 917  391  391  369  10  2.71
Tuchomie 3 190  543  543  517  16  3.09
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  344  3.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 84 24.42 0.77
KĘPKA Teresa 86 25.00 0.79
PLOTZKE Kazimierz Julian 26 7.56 0.24
KURSKA Anna Maria 45 13.08 0.41
JAWORSKI Adam Marek 29 8.43 0.27
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 7 2.03 0.06
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 21 6.10 0.19
ZAWADA Andrzej Robert 17 4.94 0.16
KRÓL Maria Kazimiera 21 6.10 0.19
PILKIEWICZ Olena 8 2.33 0.07