A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Bytów

Bytów
brak 1.28% 1.54% 1.80% 2.06% 2.32% 2.59% 2.85% 3.11% 3.37% 3.63%
danych 1.53% 1.79% 2.05% 2.31% 2.58% 2.84% 3.10% 3.36% 3.62% 3.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 171
Liczba ważnych kart:4 171
Frekwencja wyborcza:21.72%
Liczba głosów ważnych:4 011
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:93
% 2.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 22 23.66 0.55
ZWARA Piotr Roman 8 8.60 0.20
KOZŁOWSKI Jan 27 29.03 0.67
LABUDA Maria Barbara 9 9.68 0.22
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 3 3.23 0.07
KOTAS Wojciech Tomasz 1 1.08 0.02
SIUDEK Małgorzata 15 16.13 0.37
GŁADYSZ Anna Marta 5 5.38 0.12
JAWORSKI Karol Artur 3 3.23 0.07