A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat bytowski 

bytowski
brak 1.28% 1.54% 1.80% 2.06% 2.32% 2.59% 2.85% 3.11% 3.37% 3.63%
danych 1.53% 1.79% 2.05% 2.31% 2.58% 2.84% 3.10% 3.36% 3.62% 3.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:264
% 2.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  17  3.89
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  93  2.32
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  16  2.25
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  10  2.19
Lipnica 4 120  942  942  915  26  2.84
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  49  2.14
Parchowo 2 700  648  648  626  1.28
Studzienice 2 804  527  527  513  19  3.70
Trzebielino 2 917  391  391  369  2.17
Tuchomie 3 190  543  543  517  18  3.48
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  264  2.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 66 25.00 0.61
ZWARA Piotr Roman 19 7.20 0.18
KOZŁOWSKI Jan 76 28.79 0.70
LABUDA Maria Barbara 32 12.12 0.29
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 8 3.03 0.07
KOTAS Wojciech Tomasz 8 3.03 0.07
SIUDEK Małgorzata 30 11.36 0.28
GŁADYSZ Anna Marta 12 4.55 0.11
JAWORSKI Karol Artur 13 4.92 0.12